Postaw na trzeźwość

Szczęśliwe i pełne satysfakcji życie - o to wspólnie staramy się każdego dnia. Dołącz do nas!

Terapia AA i Al -Anon

AA to skrót od anonimowych alkoholików. Jest to grupa wsparcia, która skupia osoby borykające się z tym samym problemem. Spotkania grupy AA mają charakter terapeutyczny. Dzięki wymianie doświadczeń i wzajemnemu wsparciu można łatwiej radzić sobie ze swoimi trudnościami. W chwili zwątpienia i pokusy by sięgnąć po alkohol grupa wsparcia potrafi zmotywować do pozostania w trzeźwości. Terapia dla alkoholika może iść wielotorowo. Ważne jest, aby alkoholik poczuł skuteczność oddziaływań i znalazł sens pozostania w trzeźwości.

Alkoholizm chorobą całej rodzinyaa al-anon

Ośrodki odwykowe dla alkoholików zajmują się leczeniem osób borykających się z alkoholizmem. Można tam jednak uzyskać pomoc doradczą, gdzie powinny udać się osoby współuzależnione po potrzebne im wsparcie. Grupy wsparcia Al – Anon są skierowane dla dorosłych członków rodzin alkoholików. Na bazie tej grupy wyrosła także grupa Alateen, która skupia dzieci z rodzin alkoholowych. Osoby, które mają te same problemy, łatwiej znajdują nić porozumienia. Zyskują też poczucie, że nie są jedynymi osobami na świecie, które spotkał taki los.

Alkoholizm sprawia, że każdy członek rodziny dotkniętej tym problemem powinien dostać odpowiednią pomoc terapeutyczną. Dzięki temu ma szansę na ułożenie na nowo swojego życia i zrozumienie jak mechanizm alkoholizmu zaburzył jego postrzeganie rzeczywistości. Dlatego uznaje się, że terapia alkoholizmu powinna odbywać się kompleksowo i jej oddziaływaniom muszą zostać objęci wszyscy członkowie rodziny.

Nie wiesz jak poradzić sobie z problemem alkoholowym?

Nie tylko Ty zmagasz się z podobnym problemem

To żaden wstyd! Alkoholizm to poważna choroba, której nie wolno bagatelizować. Pomożemy